DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe YLY   127 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
RECEP TUFAN KIPRISLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe bilgisi verip muhasebe kayıtları yaptırabilme
Dersin İçeriği
Muhasebe bilgisi ve muhasebe kayıtları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebenin tanımı ve fonksiyonlarını öğrenir
2) Muhasebe de kullanılan terimlerin açıklanmasını öğrenir
3) Temel muhasebe denklemini öğrenir
4) Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir
5) Katma Değer Vergisini öğrenir
6) Bilanço ve gelir tablosunu öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Anlatım
2 Muhasebenin tanımı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
3 Muhasebe de kullanılan terimlerin açıklanması Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
4 Muhasebe de hesap kavramı Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
5 Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
6 Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Temel muhasebe denklemini öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
9 Tek Düzen Hesap planını, Katma Değer Vergisini öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Genel geçici mizanı öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
11 Bilanço öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Bilanço öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Gelir tablosunu öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Gelir tablosunu öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Sonuç hesapları(Gelir tablosu hesapları) öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar