DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme YLY   223 3 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek dalı ile ilgili almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya koymalarını, iş yerlerindeki uygulamalar ile karşı karşıya gelmelerini sağlamak ve teorik bilgilere ek olarak deneyim kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Mesleki alanda bilgisayar ortamında çizim yapmak ve mesleki uygulamaları fen ve etik kurallara, şartname ve yönetmeliklere uygun olarak yaptırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okulda öğrendikleri bilgilerin uygulamalarını yaptırır,
2) Yaşambuyu eğitimin mesleki eğitim alanında gelişimini sağlar,
3) Çalışma ortamında üstleri ve altları ile iletişim kurar,
4) Mesleğindeki uygulamaları yönetmelik, fen kuralları ve projelerine uygun olarak yaptırır.
5) --
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşyeri Uygulaması, derslik vb alanlarda mesleki bilgilendirme Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
2 İşyeri Uygulaması, derslik vb alanlarda mesleki bilgilendirme Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
3 Öğrenci staj değerlendirme Grup 1 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
4 Öğrenci staj değerlendirme Grup 2 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
5 Öğrenci staj değerlendirme Grup 3 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
6 Öğrenci staj değerlendirme Grup 4 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
7 Öğrenci staj değerlendirme Grup 5 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Öğrenci staj değerlendirme Grup 6 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
10 Öğrenci staj değerlendirme Grup 7 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
11 Öğrenci staj değerlendirme Grup 8 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
12 Öğrenci staj değerlendirme Grup 9 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
13 Öğrenci staj değerlendirme Grup 10 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
14 Öğrenci staj değerlendirme Grup 11 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
15 Öğrenci staj değerlendirme Grup 12 Staj çalışmaları hakkında teorik ve uyguma araştırmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar