DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik TP   109 1 3 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ögrencileri temel ve bitki genetigi hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Genetiğin tarihi, mendel kalıtımı (Mendel kalıtımının temel prensipleri), mayoz ve mitoz, bağlılık ve parça değiş tokuşu, pleiotropism, epistasis, mutasyon, kantitatif genetik, populasyon genetiği ve evrim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel genetik bilgilerini alır.
2) Sonra tarımda ve bitki ıslahında esas olmak üzere bitki genetiği,mitoz-meyoz bölünme,kromozomlar, mendel yasaları, bağlantı, genler arası ilişkiler, cinsiyete bağlılık,mutasyonlar, kantitatif genetik, populasyon genetiği ve evolusyon gibi konuları öğrenir
3) Khi-Kare kontrolu ve problem çözümleri
4) Bağlantı- Linkage
5) Cinsiyete bağlılık
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetiğe giriş, mitoz mayoz bölünme, kromozomlar Düz Anlatım, Tartışma Anlatım
Yazılı Sınav
2 Mendel yasaları , mono-,di- trihibrid açılımlar v.b. Mendel yasalarından sapmalar Düz Anlatım, Tartışma
3 Khi-Kare kontrolu ve problem çözümleri Düz Anlatım, Tartışma
4 Bağlantı- Linkage Düz Anlatım, Tartışma
5 Cinsiyete bağlılık Düz Anlatım, Tartışma
6 Genler arası ilişkiler Düz Anlatım, Tartışma
7 Mutasyonlar ve bitki ıslahındaki önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Kantitatif genetik Düz Anlatım, Tartışma
10 Kantitatif genetik Düz Anlatım, Tartışma
11 Populasyon genetiği düz anlatım
12 Genetiğin tarla bitkileri ıslahındaki yeri ve önemi, genetik bilgilerin pratik bitki ıslahında kullanımı düz anlatım
13 Genetik problemleri ve çözümleme yolları Düz Anlatım, Tartışma
14 Evolusyon-1 Düz Anlatım, Tartışma
15 Evolusyon-2 Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz Anlatım, Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar