DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji TP   111 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre faktörlerinin (iklim, toprak, biyolojik ve yangın faktörleri) tarımsal üretime olan etkilerinin öğrenilerek üretim yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çevre faktörlerinin (iklim, toprak, biyolojik ve yangın faktörleri) tarımsal üretime olan olumlu ve olumsuz etkilerini etkileri kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekoloji ve bununla ilgili kavramları açıklayabilme
2) Çevre faktörlerini tanıma
3) Su, sıcaklık, ışık, atmosfer ve toprak faktörlerini tanımlama
4) Bu faktörlerin bitki yaşamına etkileri hakkında bilgi sahibi olma
5) Vernalizasyon, termoperyodizm, don kesmesi gibi terimleri tanımlama
6) Çevre faktörlerinin bitkilere olumlu etkilerini kavrayabilme
7) Çevre faktörlerinin bitkilere olumsuz etkilerini kavrayabilme
8) Olumlu ve olumsuz çevre faktörlerine göre yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olma ve gereğini yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konularının tanıtımı Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
2 Ekolojinin tanımı ve konuları Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
3 Çevre faktörleri Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
4 Işık faktörü Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
5 Yaprak alanı, fotoperyodizm, ışığın bitkilere etkisi Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
6 Fotosentez ışık ilişkileri Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
7 Sıcaklık faktörü, sıcaklık ve ısı kavramları Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
8 vize sınavı
9 Bitki ve sıcaklık ilişkisi, Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
10 Vernalizasyon, termoperyodizm, bitki gelişimine etkisi Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
11 Su faktörü, hava nemi, nesbi nem Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
12 Yağışların bitkiye etkisi, taban suyu Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
13 Kuraklık-bitki ilişkileri Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
14 Atmosfer ve toprak faktörü Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
15 Atmosfer ve toprak faktörü Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi,Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar