DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitopatoloji * TP   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerin tanıtılması, koruma ve mücadele yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Önemli bitki hastalıklarının belirtilerinin tanıtılması,Patojen biyolojisi,hastalık döngüleri,hastalıkla savaşım.Bitki Hastalıklarının bilimsel ekonomik ve sosyal önemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatolojiye giriş ve tarihçe hazırlık yok
2 Hastalık kavramı ve hastalığın gelişimi hazırlık yok
3 Etioloji- abiyotik hastalık etmenleri hazırlık yok
4 Viroid ve virüs hastalıkları hazırlık yok
5 Bitkilerde hastalık oluşturan bakteriler hazırlık yok
6 Hastalık etmenleri olarak funguslar hazırlık yok
7 Hastalık etmenleri olarak funguslar hazırlık yok
8 Ara Sınav hazırlık yok
9 Parazitik Bitkiler hazırlık yok
10 Hasta bitki fizyolojisinde oluşan değişimler hazırlık yok
11 Bitkilerin geliştirdiği savunma mekanizmaları hazırlık yok
12 Bitki hastalıkları epidemiyolojisi hazırlık yok
13 Bitki hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemler-1 hazırlık yok
14 Bitki hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemler-2 hazırlık yok
15 Bitki hastalıklardan korunma ve mücadele yöntemler-2 hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları hazırlık yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar