DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoteknoloji * TP   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
BiologÖzhan Şimşek1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki biyoteknolojisinde kullanılan prosesler hakkında bilgi sahibi olunması, bitki biyoteknolojisinde bitki doku kültürünün kullanımı, doğal genetik varyasyonun tanımlanması, abiyotik ve biyotik streslere toleranslı bitki genomiği
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisinde bitki doku kültürünün kullanımı, bitkilere gen aktarım metodları, haploid bitki eldesi, tarımda ürün kalitesini geliştirmede kullanılan güncel biyoteknolojik yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
X
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
X
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
X
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
X
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
X
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleyişi ile ilgili bilgilendirme Kişisel Ders Notları
2 Bitki biyoteknolojisinde kullanılan metodlar ve kullanım alanları Kişisel Ders Notları
3 Doku kültürünün önemi Kişisel Ders Notları
4 Bitki doku kültürünün biyoteknolojik kullanımı Kişisel Ders Notları
5 Bitkilere gen aktarım metodları 1 Kişisel Ders Notları
6 Bitkilere gen aktarım metodları 2 Kişisel Ders Notları
7 Doğal genetik varyasyon Kişisel Ders Notları
8 Ara Sınav Yazılı
9 Streslere toleranslı bitki genomiği Kişisel Ders Notları
10 Fitoremediayon ve biyoteknolojik uygulamalar Kişisel Ders Notları
11 Haploidizasyon tekniği Kişisel Ders Notları
12 Tarımsal ürün geliştirmede kullanılan biyoteknolojik uygulamalar Kişisel Ders Notları
13 Öğrenci ödevleri Öğrenci sunumları
14 Öğrenci ödevleri Öğrenci sunumları
15 Öğrenci Ödevleri Öğrenci sunumları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar