DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme ve Gübreleme TP   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Besin elementlerinin topraktaki davranışları, bitkiye alımı ve bitki içerisinde taşınması, alınan besin elementlerinin metabolizması ve bitkideki görevleri ve besin elementi alımının yönetimi ve iyileştirilmesi konularında öğrencilere, bitkisel üretim alanında kendilerine yeterli olacak temel bilgileri vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Besin elementlerinin topraktaki davranışları, bitkiye alımı ve bitki içerisinde taşınması, alınan besin elementlerinin metabolizması ve bitkideki görevleri ve besin elementi alımının yönetimi ve iyileştirilmesi konularında öğrencilere, bitkisel üretim alanında kendilerine yeterli olacak temel bilgileri vermeyi amaçlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki besin elementlerinin alımı ve bitki içerisinde taşınımında rol oynayan mekanizmaları ve kontrol süreçlerini tanır
2) Organik madde, mikroorganizmlarla ilişkiler ve besin elementleri döngüsü çerçevesinde farklı özelliklere sahip topraklarda besin elementlerinin davranış şekillerini kavrar
3) Verim, kaliteyi artırıcı süreçlerin karşılıklı etkileri ve beslenme bozuklukları gibi konularla ilişkili bitki besin elementlerinin metabolizması ve görevleri hakkında temel bilgilerle donanır
4) Gübreleme, sulama, organizmalar, biyoteknoloji, ıslah vb faliyetler yardımıyla, besin elementlerinin alımının yönetimi ve iyileştirilmesinin etkin hale getirilmesi için gerekli bilgilerle donanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslemenin ilgi alanları, hedefleri, tarihçesi, bitki beslemeye ait temel kavramlar Ders Notları
2 Kök, hücre duvarı, apoplast Ders Notları
3 Bitki besin elementleri alımı ve radyal taşınımı Ders Notları
4 Ksilem ve floem taşınımı Ders Notları
5 Fotosentez ve asimilat üretimi Ders Notları
6 Fotosentez ve asimilat üretimi Ders Notları
7 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (N-S-P) Ders Notları
8 vize sınavı
9 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (K-Mg-Ca-mikro elementler) Ders Notları
10 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (K-Mg-Ca-mikro elementler) Ders Notları
11 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders Notları
12 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders Notları
13 Organik gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları
14 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları
15 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar