DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yemeklik Tane Bak.Yet.ve Toh.Ür.Tekn. TP   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yemeklik dane baklagillerin iklim istekleri, adaptasyon özellikleri, yetiştiriciliği, tohumluk üretim yöntem ve teknikleri konusunda öğrencilere gerekli olan temel ve uygulamalı bilgi ve becerilerin kazandırılnası amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yemeklik dane baklagillerin iklim istekleri, adaptasyon özellikleri, yetiştiriciliği, tohumluk üretim yöntem ve tekniklerini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yemeklik dane baklagiller grubunda yer alan bitkilerin neler olduğunu anlama
2) Yemeklik dane baklagillerin genel olarak önemini kavrama
3) Yemeklik dane baklagiller yetiştiriciliği ve kültürel uygulamalar konusunda güncel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme
4) Yemeklik dane baklagiller tohumlarında çimlenme faktörleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri edinme
5) Yemeklik dane baklagiller tohumlarında canlılık testleri konusunda temel ve uygulamalı becerilere sahip olma
6) Yemeklik dane baklagiller grubunda yer alan bitkilerde tohumluk üretim yöntem ve teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazanma
7) Yemeklik dane baklagiller birim alana ekilecek tohumluk miktarının hesap edilmesini be arazi koşullarında uygulanmasını kavrayabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, ders işleme ve değerlendirme yöntemleri Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
2 Yemeklik tane baklagillerin önemi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
3 fasulye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
4 fasulye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
5 Nohut yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
6 Nohut yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
7 Mercimek yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
8 vize sınavı
9 Mercimek yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
10 Bezelye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
11 Bezelye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
12 Bakla yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
13 Börülce yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
14 Genel Tekrar ve değerlendirme Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
15 Genel Tekrar ve değerlendirme Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar