DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu * TP   206 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tohumluk üretiminde, tarla ve laboratuvar kontrollerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ve benzeri konuların ilgili mevzuata göre hangi şekilde yapılacağı, tiketlenip pazara sunulacak şekilde tohumlukların hazırlanmasının öğrenilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Tohumluk üretiminde, tarla ve laboratuvar kontrollerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ve benzeri konuların ilgili mevzuata göre hangi şekilde yapılacağı, tiketlenip pazara sunulacak şekilde tohumlukların hazırlanmasını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konularının tanıtımı 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
2 Tohumluk kontrol ve sertifikasyonunun amacı 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
3 Tohumluk üreticilerinde aranacak şartlar 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
4 Ürün bazında bölgelere göre beyanname verme 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
5 Ürün bazında bölgelere göre beyanname verme tarihleri ve beyanname formları 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
6 Tarla kontrolleri ve bitki çeşidine göre kontrol zamanları 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
7 Tohumluk işlenmesi 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
8 vize sınavı
9 Tohumluk işlenmesi 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
10 Tohumluk partileri, numune alma işlemleri 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
11 Laboratuvar kontrolleri 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
12 Belgelendirme 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
13 Etiketleme, ambalajlama 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
14 Tohumluk sınıfı ve döl kademeleri ve kullanılan formlar, belgeler 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
15 Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar (TTSM. ISTA. OECD vs.) 1-Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E., Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 2005
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar