DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohum Kökenli Hast.ve Müc.Yönt. TP   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tohumla taşınan mikroorganizmalardan bakteri, virüs ve funguslar hakkında bilgi öğretmektir
Dersin İçeriği
Tohum kökenli mikroorganizmalar, mikroorganizmaların tohumda bulunma yeri, taşınma mekanizması, tohum kökenli patojenlerin saptanması ve tohum uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Patojen mikroorganizmalar tohuma nasıl bulaşır
2) Patojen mikroorganizmalar tohumdan gelişen fidede hastalık oluşturma mekanizmaları nedir
3) Patojenler tohumun neresinde ve ne kadar süre yaşar
4) Tohumdaki patojeni saptama ve tohum uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohum patolojisi nedir Tohum patolojisinin tarihçesi, terminoloji Ödevlerin verilmesi hazırlık yok
2 Çiçek yapısı, tohum oluşumu, tohum yapısı hazırlık yok
3 Patojenlerin tohuma verdiği zararlar hazırlık yok
4 Tohum kaynaklı patojenler hazırlık yok
5 Patojenlerin tohumdaki yaşam süreleri hazırlık yok
6 Patojenlerin tohuma bulaştığı yerler hazırlık yok
7 Tohum enfeksiyonu mekanizmaları hazırlık yok
8 Ara Sınav hazırlık yok
9 Tohum enfeksiyonu ve tohumla taşınmayı etkileyen faktörler hazırlık yok
10 Tohum kaynaklı patojenlerin neden olduğu hastalık epidemiyolojisi hazırlık yok
11 Tohumdaki patojenin varlığının saptanmasında kullanılan yöntemler hazırlık yok
12 Tohumdaki patojenin varlığının saptanmasında kullanılan yöntemler hazırlık yok
13 Tohum sağlık testleri hazırlık yok
14 Tohum sağlığıyla ilgili organizasyonlar (ISTA, ISHI, EPPO vb) hazırlık yok
15 Ödevlerin tartışılması ve sunum yapılması hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları hazırlık yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar