DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Depo Zararlıları ve Müc.Yönt. * TP   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Depo, ev, ambar, silo ve gıda üretimi yapan yerlerde zararlı böcek, akar ve kemirgenleri tanıtmak, zarar şekilleri, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri konularında bilgiler sunmak ve ayrıca depolanmış ürün zararlılarıyla mücadelenin genel prensipleri hakkında bilgileri sunmak
Dersin İçeriği
Ders kapsamı içerisinde depoların çeşit ve özellikleri, depolanan ürünlerin çeşit ve özellikleri, depolanmış ürünlerde ürün kayıplarının genel nedenleri anlatılacaktır. Depolanmış ürün zararlılarının sistematikteki yerleri, yayılışları, konukçuları, zarar şekilleri, ekonomik önemleri, biyolojik ve ekolojik özellikleri öğretilecektir. Depolanmış ürünlerde zararlı değişik takım ve familyalardan böcek, akar ve kemirgen türleri tanıtılarak zararları, biyolojileri ve ekolojileri ve mücadeleleri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca depolanmış ürün zararlılarıyla savaşın genel prensipleri öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Depolanmış Ürünlerde Zararlıların Önemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
2 Depolanmış Ürün Zararlılarının Genel Karakterleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
3 Depolanmış Ürün Zararlılarının Genel Karakterleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
4 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Sitophilus granarius (buğday biti), Sitophilus oryzae (Pirinç biti), Sitophilus zemays (Mısır biti), Trogoderma granarium (Khabpr böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
5 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Dermestes lardarius (Deri böceği), Attagenus piceus (Yün böceği), Attagenus pellio (Kürk böceği), Rhizopertha dominica (Ekin kamburbiti) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
6 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Tenebrio molior (sarı unkurdu), Tenebrio obscurus (Esmer unkurdu), Tribolium confusum (Kırma biti), Tribolium castaneum (Un biti9, Gnathocerus cornutus (Boynuzlu un böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
7 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Latheticus cornutus (uzub başlu unbiti), Tenebroides mauritanicus (Ekin kara böceği), Lassioderma serricorne (Tatlı kurt), Stegobium paniceum (Bakkal böceği), Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek), Oryzaephilus mercator Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
8 Ara sınav
9 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Cryptolestes ferruginneus (Küçük kırma biti), Ptinus fur , Ptinus tectus (Örümcek böcek), Niptus hololeucus (altın örümcek böcek), Araecerus fasciculatus Oryzaephilus mercator Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
10 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Coleoptera takımı Bruchus spp. (Baklagil tohum böcekleri), Collsobruchus maculatus (börülce tohum böceği), Collosobruchus chinensis (Çin tohum böceği), Aconthocelides obtectus (Fasulye tohum böceği) Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
11 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera takımı Anagasta kuhniella (Değirmen güvesi), Ephestia elutella (Tütün güvesi), Ephestia cautella (Kuru incir kurdu), Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi), Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
12 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera takımı Corycyra cephalonica (pirinç güvesi), Pyralis farinalis (un güvesi), Paralispa gularis (İç fındık güvesi), Ephestia figuliella Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
13 Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Böcekler-Lepidoptera ve Hymenoptera takımı Nemapagon granellus (ekin ambar güvesi), Sitotraga cerealella (Arpa güvesi), Scrobipalpa operculella (Patates güvesi), Depolanmış ürünlerde Bulunan Zararlı Akarlar, Fare ve Sıçanlar Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
14 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşın Genel Esasları: Yasal savaş, kültürel savaş, Fiziksel savaş yöntemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
15 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşın Genel Esasları: Kimyasal savaş, Biyoteknik savaş, Biyolojik savaş ve Entegre savaş yöntemleri Ders notları ve yardımcı dökümanlarla hazırlık
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar