DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seb.Yet.ve Toh.Üretim Tekn. * TP   212 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze tür ve çeşitlerini tanımak bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.
Dersin İçeriği
Sebze kavramı, diğer kültür bitkilerinden farklılıkları, sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri, dünyadaki ve ülke ekonomisindeki yerleri, gen merkezleri, bahçe tesisi, çoğaltma teknikleri, toprak ve ekim-dikim yerleri hazırlığı, budama, gübreleme, sulama, tozlanma ve döllenmeye yardım konuları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları. Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması hazırlık yok
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri hazırlık yok
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri hazırlık yok
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri hazırlık yok
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler hazırlık yok
6 Sebzecilik işletme şekilleri hazırlık yok
7 Sebze bahçelerinin kurulması hazırlık yok
8 Ara Sınav hazırlık yok
9 Sebzelerde çoğaltma teknikleri hazırlık yok
10 Sebze tohumculuğu, tohumlara yapılan ön uygulamalar ve fidecili hazırlık yok
11 Sebzecilikte ekim nöbeti uygulamaları hazırlık yok
12 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim hazırlık yok
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler I (budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) hazırlık yok
14 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler II (budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) hazırlık yok
15 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler III(budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları hazırlık yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar