DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohum Depolama Tekniği TP   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tohum depolama ile ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Tohum depolama ile ilgili temel bilgiler, depo sistemleri ve depolamada karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohum depolamanın amacını ve gerekliliğini kavramak
2) Tohumlarda hasat ve ayırma işlenmlerini benimsetmek
3) Hasat zamanının belirlenmesinde kullanılan kriterleri kavratmak
4) Tohum kurutma, tohum temizleme yöntemlerini kavramak
5) To show quality remedies in seeds
6) To be able to identify the advantages and disadvantages of warehouse types
7) Determine the differences between orthodox, intermediate forms and regalistic seeds
8) To learn the storage requirements of different seeds
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Depolamanın tanımı, amaçları Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
2 Depoya alınan ürünlerde bulunması gereken özellikler Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
3 Depolamanın süresini etkileyen faktörler Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
4 Depo ortamı nasıl olmalıdır. Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
5 Depo yapıları Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
6 Tarla ürünlerinin muhafaza şekilleri Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
7 Depolanan ürünlerde meydana gelen değişmeler Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
8 Ara Sınav
9 Tahılların depolanması Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
10 Tahıl depolama standartları Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
11 Yerfıstığının kurutma ve depolama standartları Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
12 Patatesin depolanması Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
13 Depolarda fumigasyon işlemleri Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
14 Depolarda bakım onarım işlemleri Şehirali.s. tohumluk ve teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, İlker E. Tohum bilimi ve Teknolojisi, ve basılmamış ders notları
15 Bölgede depolama ile iligili Teknik gezi Bölgede depolama ile iligili Teknik gezi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar