DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi TP   216 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel ekonomik terimler ile tarımsal faaliyetlerin diğer sektörlerden genel olarak farkı ve buradaki ekonomik faaliyetlerin özelliklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Genel ekonomik terimler ile tarımsal faaliyetlerin diğer sektörlerden genel olarak farkı, ekonomik faaliyetlerin özelliklerinin tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve durumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik terimleri tanımlama
2) Tarımsal faaliyetleri açıklayabilme
3) Tarım ekonomisinin özelliklerini ve diğerlerinden farklılıklarını kavrama
4) üretim faktörlerini tanımlama
5) Piyasa kavramını anlama
6) Tarımda fiyat nasıl olduğunu kavrama ve açıklayabilme
7) Devletin tarım politikalarını kavrayabilme
8) Devletin tarıma müdahalesinin nasıl olduğunu kavrayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konularının tanıtımı Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
2 Tarım ekonomisinin yeri ve önemi Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
3 Tarımsal faaliyetlerin özellikleri Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
4 Tarımsal faaliyetlerin diğer sanayi kollarından farkları Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
5 Ekonomik terimler (ekonomi, tarım ekonomisi, ihtiyaç, arz, talep, piyasa vs.) Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
6 Ekonomik terimler (ekonomi, tarım ekonomisi, ihtiyaç, arz, talep, piyasa vs.) Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
7 Ekonomik sistemler Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
8 vize sınavı
9 Fiyat teşekkülü (Tarımda fiyat oluşumu) Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
10 Kısa, orta ve uzun dönemde fiyatların oluşumu Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
11 Devletin tarım politikaları Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
12 Devletin tarım politikaları Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
13 Devletin tarıma müdahalesi Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
14 Dolaylı müdahale Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
15 Dolaysız müdahale Gürgen, Y., Genel Ekonomi, Gürler, Z., Tarım Ekonomisi,
16-17 final sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar