DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Islahı * TP   124 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki ıslahının tanımı, tarımsal üretime katkısı, temel prensipler, kalıtım mekanizması ve ıslah yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitki ıslahının önemi ve amacını ve tarımsal üretime etkisini kavrayabilme. Kültür bitkilerinin evrimindeki temel prensipleri açıklayabilme. Bitkilerde varyasyon kavramı ve bunun genetik faktörlerle ilişkisini açıklayabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
X
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
X
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
X
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
X
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
X
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve işlenecek konular ve kullanılacak kaynakların tanıtılmasıve öğrencilerle tanışma. Kişisel Ders Notları
2 Bitki ıslahının önemi ve amacı Kişisel Ders Notları
3 Kültür bitkilerinin evrimi Kişisel Ders Notları
4 Mendel Prensipleri Kişisel Ders Notları
5 Bitki ıslahının genetik ve sitogenetik ilkeleri Kişisel Ders Notları
6 Bitki ıslahının genetik ve sitogenetik ilkeleri Kişisel Ders Notları
7 Bitkilerde üreme sistemleri ve ıslah tekniği yönünden önemi Kişisel Ders Notları
8 Ara Sınav yazılı
9 Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık Kişisel Ders Notları
10 Kendine döllenen bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri Kişisel Ders Notları
11 Seleksiyon Kişisel Ders Notları
12 Kendine döllenen bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri Kişisel Ders Notları
13 Yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri Kişisel Ders Notları
14 Tüm bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri Kişisel Ders Notları
15 Dayanıklılık ıslahı Kişisel Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar