DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Üreme Biyolojisi * TP   126 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde vegetatif ve genaratif üreme, çiçeğin morfolojisi, tozlanma, döllenme, kısırlıklar, uyuşmazlıklar ve meyve tutumunu etkileyen faktörleri konusunda bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği
Vegetatif ve generatif üremenin tanmlanması, çoğaltma yöntemeleri, çiçeğin morfolojisi, tozlanma, döllenme, kısırıklar ve uyuşmazlıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
X
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
X
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
X
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
X
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
X
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili bilgilendirme Kişisel Ders Notları
2 Vejetatif ve generatif üremenin tanımı Kişisel Ders Notları
3 Generatif ve vejetatif üreme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak Kişisel Ders Notları
4 Yaprak tomurcuğu oluşum mekanizmasını öğrenmek Kişisel Ders Notları
5 Çiçek tomurcuğu oluşum mekanizmasını öğrenmek Kişisel Ders Notları
6 Çiçek morfolojisinin öğrenilmesi 1 Kişisel Ders Notları
7 Çiçek morfolojisinin öğrenilmesi 2 Kişisel Ders Notları
8 Ara Sınav Yazılı
9 Türlerin tozlanma ve döllenme biyolojisi 1 Kişisel Ders Notları
10 Türlerin tozlanma ve döllenme biyolojisi 2 Kişisel Ders Notları
11 Öğrenci Ödevleri Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Ödevleri Öğrenci Sunumları
13 Kısırlıkların oluşumu Kişisel Ders Notları
14 Uyuşmazlıkların oluşumu Kişisel Ders Notları
15 Meyve tutumu ve olgunlaşma Kişisel Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar