DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik * TP   121 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
BiologÖzhan Şimşek1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojinin tanımı ve kısımlarının (genel botanik, özel botanik ) açıklanması
Dersin İçeriği
Bitkilerin temel, morfolojik, anatomik, ve fizyolojik yapılarının kavranması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücre tanımı ve yapılarına göre organizmaların sınıflandırılmas Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
2 Hücre zarı ve hücre zarından madde geçişinin anlatılması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
3 Sitoplazmanın fizksel ve kimyasal özelliklerinin açıklanması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
4 Sitoplazma içerisindeki organeller Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
5 Hücrenin ihtiva ettiği organik ve inorganik maddelerin sınıflandırılması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).Ders notunun okunması
6 Genetik şifre ve protein sentezinin oluşlumunun anlatılması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
7 Hücre bölünmesi Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
8 Ara Sınav
9 Doku bilimine giriş ve terimlerin açıklanması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
10 Meristem doku, sürekli doku ve koruyucu dokuların tanıtılması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
11 İletim doku sistemlerinin açıklanması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
12 Destek doku ve salgı doku sistemlerinin açıklanması Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
13 Labaratuvarda hücre yapısının incelenmesi Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
14 Labaratuvarda hücre yapısının incelenmesi Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
15 Labaratuvarda hücre yapısının incelenmesi Tatlı, A., 1996. Genel biyoloji (Botanik).
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar