DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yem Bit.Yet.ve Tohumluk Ür.Tekno. * TP   223 3 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvancılıkta temel unsur olan yem bitkilerinin ülke koşullarına göre uygun olanların yetiştiriciliğini teorik ve uyglamalı olarak öğrenilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
yem bitkilerinin önemi, genel vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konusu hakkında bilgilendirme Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 15-27
2 Yem bitkilerinin önemi ve sorunları Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 15-27
3 Yem Bitkilerinin bölümleri Sağlamtimur, T. Yem Bit. Yetiştirme Sayfa 17-34
4 Yem bitkilerini yetiştirme teknikleri Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 48-138
5 Baklagil yem bitkilerinin özellikleri Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 48-138
6 Yonca, üçgül, fiğ vb. baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 48-138
7 Yonca, üçgül, fiğ vb. baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 48-138
8 Ara Sınav
9 Buğdaygil yem bitkilerinin özellikleri Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
10 Çim Sorgum vb. yem bitkilerinin yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
11 Çim Sorgum vb. yem bitkilerinin yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
12 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
13 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
14 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
15 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Soya, H. Yem Bitkileri Kitabı Sayfa 147-211
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar