DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür Bit.Zararlıları ve Müc.Yönt. * TP   225 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji üreme ve gelişmeleri ile böceklerle savaşım hakkında temel bilgileri öğretmek teşhis edebilme ve gerekli mücadele yöntemini belirleyebilme yetkinliğini kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları ile farklılıkları, Böceklerin dış yapısı, Böceklerin iç organlarının yapıları, Böceklerde üreme ve gelişme, böcekler ile savaşım ve önemli böcek takımlarının sınıflandırılması hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
X
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hexapodaya ait genel özellikleri bilmeve genel böceklere giriş Düz Anlatım, Tartışma
2 Böceklerin dış(morfolojisi) Düz Anlatım, Tartışma
3 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
4 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
5 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
6 Böceklerde duygu organları Düz Anlatım, Tartışma
7 Böceklerde duygu organları Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav sınav
9 Böceklerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi Düz Anlatım, Tartışma
10 Böceklerin sınıflandırlıması Düz Anlatım, Tartışma
11 Arazi çalışması arazi
12 Arazi çalışması arazi
13 Arazi çalışması arazi
14 Arazi çalışması arazi
15 Arazi çalışması arazi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar