DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Derim ve Muhafazası BP   202 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin derimi, derim sonrası fizyolojisi ve muhafazası üzerine etkili olan faktörleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
1) Muhafaza ile ilgili temel kavramları bilir. 2) Büyüme, olgunlaşma, derim ve derim sonrası metabolik olayları bilir. 3) Farklı muhafaza sistemleri ve ekipmanlarını bilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinin hasadında dikkat edilecek kuralları bilmek.
2) Hasat zamanını saptayabilmek.
3) Bahçe ürünlerinde hasat sonrası meydana gelebilecek kayıpların sebeplerini bilmek.
4) Modern depolama tesislerinin özelliklerini bilmek.
5) Ürünlerin pazara hazırlanışından, tüketiciye ulaşana kadar geçireceği aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler, sebze ve meyvelerin önemi, muhafazanın sağladığı faydalar Kişisel Ders Notları Anlatım
2 Meyve ve sebzelerde büyüme ve olgunlaşma sırasında meydana gelen morfolojik değişmeler, kaliteli üründe aranan koşullar Kişisel Ders Notları Anlatım
3 Kimyasal değişmeler (nişasta, şekerler, asitler, pektin, tanen, azotlu maddeler ve proteinler, vitaminler). Kişisel Ders Notları Anlatım
4 Solunum, solunuma etkili faktörler (sıcaklık,CO2 ve O2, etilen) Solunum oranı, derim olgunluğunu saptamada kullanılan kriter Kişisel Ders Notları Anlatım
5 Meyve hasat şekilleri Kişisel Ders Notları Anlatım
6 Soğutma işlemini etkileyen faktörler, mekanik yoldan soğuk üretimi, bazı önemli soğutucu akışkan maddelerin özellikleri, soğutucu maddelerde aranan özellikler Kişisel Ders Notları Anlatım
7 Modern soğutma sistemi- Soğutma sistemini oluşturan parçaların çalışma sistemi ve özellikleri Kişisel Ders Notları
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Meyvelerin derimi, seçimi, ambalajlanması, pazara hazırlanması Kişisel Ders Notları Anlatım
10 Meyve ve Sebzelerin Modifiye Atmosferde Paketlenmesi (MAP), , Aktif MAP ve Pasif MAP da muhafaza Kişisel Ders Notları Anlatım
11 Muhafazada dikkat edilmesi gereken noktalar, avantajlar ve dezavantajlar Kişisel Ders Notları Anlatım
12 Meyve ve Sebzelerde Etilen Biyosentezi, önemi, Klimakterik meyvelerde olgunlaştırma, klimakterik göstermeyenler Kişisel Ders Notları Anlatım
13 Meyve ve Sebzelerde kullanılan ambalaj malzemeleri seçiminde dikkat edilecek hususlar. Kişisel Ders Notları Anlatım
14 Mekanik ve elle derimin avantaj ve dezavantajları, derimde dikkat edilmesi gerekli hususlar Kişisel Ders Notları Anlatım
15 Dersin tekrarı Kişisel Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar