DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mantar Yetiştiriciliği BP   204 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mantarı tanıtmak, farklı mantar türleri hakkında bilgi vermek, mantarın insan sağlığı açısından önemini anlatmak, mantar yetiştiriciliği dünyadaki ve Türkiye'deki son durumu ile kültür mantarı yetiştiriciliği i hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Mantar ile ilgili kavramları öğrenmek, farklı mantar türlerini anlayabilmek, mantarın Türkiye ve Dünyadaki önemini ve yetiştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mantarın morfolojisini öğrenebilmektir.
2) Mantarların ekolojik özelliklerini ve kompost hazırlamayı öğrenmektir.
3) Mantar yetiştirme sistemlerini öğrenme ve hasadını yapabilmektir.
4) Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt edebilmektir.
5) Yetiştiricilik koşullarını oluşturup, iş imkanı sağlayabilmektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mantarın tanımı, özellikleri ve insan sağlığı açısından önemi Kişisel Ders Notları Anlatım
2 Mantarın botanik özellikleri Kişisel Ders Notları Anlatım
3 Mantarın morfolojik özellikleri Kişisel Ders Notları Anlatım
4 Dünyada ve Türkiyede mantar yetiştiriciliğinin genel durumu Kişisel Ders Notları Anlatım
5 Farklı mantar türlerinin tanıtımı Kişisel Ders Notları Anlatım
6 Mantar yetiştiriciliği için gerekli faktörler Kişisel Ders Notları Anlatım
7 Kompost hazırlığı Kişisel Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Kompost pastörizasyonu Kişisel Ders Notları Anlatım
10 Misel ekimi ve Misel ön gelişme dönemi Kişisel Ders Notları Anlatım
11 Örtü toprağının hazırlanışı Kişisel Ders Notları Anlatım
12 Hasat ve bakım işlemleri Kişisel Ders Notları Anlatım
13 Örnek mantar üretim işletme planı Kişisel Ders Notları Anlatım
14 Öğrenci sunumları (1. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
15 Öğrenci sunumları (1. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar