DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma I BP   228 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde, hastalık oluşturan abiyotik ve biyotik etmenleri (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) öğrenir, bunların bitkide oluşturduğu belirtileri tanıtır, paraziter yabancı otları öğrenir, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında genel bilgiler kazanır. Zararlı tanımını, böcekleri, bunları diğer arthropodlardan ayırmayı, böceklerin genel morfolojisini ve başkalaşımını öğretmek. Ekonomik anlamda zarar yapan önemli böcek takımları ve bazı önemli familyalar hakkında bilgi vermek. Böceklerin mücadelesinde kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak anlatma
Dersin İçeriği
Entomoloji hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir Böceklerin morfolojisini, üreme, gelişme ve başkalaşımını bilir Böcekler ile savaşta kullanılan mücadele yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olur Bitki hastalıkları hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir. Hastalık etmenlerinin bitkilerdeki belirtisi, yaşam döngüleri ve mücadele stratejileri hakkında genel bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Entomoloji hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir
2) Böceklerin morfolojisini, üreme, gelişme ve başkalaşımını bilir
3) Böcekler ile savaşta kullanılan mücadele yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olur
4) Bitki hastalıkları hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir.
5) Hastalık etmenlerinin bitkilerdeki belirtisi, yaşam döngüleri ve mücadele stratejileri hakkında genel bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Koruma nedir, Çalışma Konuları nelerdir, Zararlı Tanımı, Zararlılar ile Savaşın Önemi ve Tarihçesi, Bitkilerde Zarar Oluşturan Etmenler Ödevlerin verilmesi Düz Anlatım, Tartışma
2 Böceklerde Üreme, Böceklerde Gelişme, Başkalaşım, Larva ve Pupa Tipleri Düz Anlatım, Tartışma
3 Bitki Koruma Açısından Önemli Böcek Takımlarının Tanınması ve Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Önemli Türler Düz Anlatım, Tartışma
4 Akarlar, Nematodlar, Salyangoz ve Diğer Zararlılar Düz Anlatım, Tartışma
5 Bitki Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemleri, Yasal, Kültürel, Fiziksel, Biyoteknik Savaş Düz Anlatım, Tartışma
6 Kimyasal Savaş, Biyolojik Savaş, Tüm Savaş Düz Anlatım, Tartışma
7 Kimyasal Savaş, Biyolojik Savaş, Tüm Savaş Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Düz Anlatım, Tartışma
9 Bitkilerde hastalık yapan canlı ve cansız etmenler (Etiyoloji) Düz Anlatım, Tartışma
10 Paraziter hastalık döngüsü ve dönemleri Düz Anlatım, Tartışma
11 Bitkilerde hastalık yapan virüs ve viroidlerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Düz Anlatım, Tartışma
12 Bitkilerde hastalık yapan prokaryotların (bakteri, fitoplazma, spiroplazma) genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Düz Anlatım, Tartışma
13 Bitkilerde hastalık yapan fungusların genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Düz Anlatım, Tartışma
14 Yabancı otlar, genel özellikleri ve mücadele yöntemleri Düz Anlatım, Tartışma
15 Ödevlerin sunumu tartışılması ödevleri yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar