DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma I BP   228 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde, hastalık oluşturan abiyotik ve biyotik etmenleri (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) öğrenir, bunların bitkide oluşturduğu belirtileri tanıtır, paraziter yabancı otları öğrenir, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında genel bilgiler kazanır. Zararlı tanımını, böcekleri, bunları diğer arthropodlardan ayırmayı, böceklerin genel morfolojisini ve başkalaşımını öğretmek. Ekonomik anlamda zarar yapan önemli böcek takımları ve bazı önemli familyalar hakkında bilgi vermek. Böceklerin mücadelesinde kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak anlatma
Dersin İçeriği
Entomoloji hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir Böceklerin morfolojisini, üreme, gelişme ve başkalaşımını bilir Böcekler ile savaşta kullanılan mücadele yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olur Bitki hastalıkları hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir. Hastalık etmenlerinin bitkilerdeki belirtisi, yaşam döngüleri ve mücadele stratejileri hakkında genel bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Entomoloji hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir
2) Böceklerin morfolojisini, üreme, gelişme ve başkalaşımını bilir
3) Böcekler ile savaşta kullanılan mücadele yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olur
4) Bitki hastalıkları hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları bilir.
5) Hastalık etmenlerinin bitkilerdeki belirtisi, yaşam döngüleri ve mücadele stratejileri hakkında genel bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)