DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Otlarla Mücadele BP   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı otların tanınması ile yönetiminin planlanması ve mücadelesi
Dersin İçeriği
Yabancı otların tanımı ve önemi,genel biyolojileri, zarar ve yararları ile oluşturdukları kayıplar, tarla kültürlerinde sorun olan önemli yabancı otlar, önemleri ve bunları kontrol etmede kullanılacak farklı mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki korumada yabancı ot kavramını açıklar
2) Yabancı otların zarar ve yararlarını ve biyolojilerini bilmek
3) Tarla kültürlerinde yabancı otlarla mücadele yöntemlerini öğrenmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yabancı otların tanımı, zarar ve yararları Önerilen kitap ve ders notları
2 Yabancı otların gelişme biyolojisi Önerilen kitap ve ders notları
3 Yabancı otların gelişme dönemleri ve kültür bitkileri ile kıyaslanması Önerilen kitap ve ders notları
4 Yabancı ot türlerinin teshis ve tanısında kullanılan anahtarlar herbaryum ödevi Önerilen kitap ve ders notları
5 Çukurova bölgesinin önemli yabancı otları ve tarla kültür bitkilerinde verdiği zararlar Önerilen kitap ve ders notları
6 Yabancı otlarla mücadele yöntemlerine giriş ve entegra mücadele Önerilen kitap ve ders notları
7 Yabancı otlarla mücadele yöntemlerine giriş ve entegra mücadele Önerilen kitap ve ders notları
8 Ara Sınav Önerilen kitap ve ders notları
9 Önemli yabancı otların ekonomik zarar eşikleri Önerilen kitap ve ders notları
10 Yabancı otlarla biyolojik mücadele Önerilen kitap ve ders notları
11 Yabancı otlarla fiziksel ve mekanik mücadele Önerilen kitap ve ders notları
12 Yabancı otlarla kimyasal mücadele Önerilen kitap ve ders notları
13 Herbisitler ve etki mekanizmaları Önerilen kitap ve ders notları
14 Herbisitler ve dayanıklılık Önerilen kitap ve ders notları
15 Herbisitleri kullanırkan nelere dikkat edilir ve çevrenin korunması Herbaryum ödevlerinin toplanması Önerilen kitap ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar