DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği BP   217 3 4 5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Süs bitkileri yetiştiriciliğini tanıtmak, dünyadaki ve Türkiye'deki son durumu hakkında bilgi vermek, süs bitkilerinin yetiştirilebilmesi için gerekli, ekolojik ve sosyal faktörler ve seralarada kullanılan yetiştirme teknikleri hakkkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
süs bitkilerinin yetiştirilebilmesi için gerekli, ekolojik ve seralarda kullanılan yetiştirme tekniklerini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) süs bitkilerini kavramını öğrenmek
2) İç ve dış mekan süsü bitkileri gibi temel kavramları öğrenmek
3) Süs bitkileri yetişticiliğinin prensiplerini öğrenmek
4) Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin yetiştirciliğinin son durumunu bilme
5) Süs bitkileri yetiştirciliği için önemli olan ekolojik ve sosyal faktörleri öğrenmek
6) . Süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan farklı teknikler konusunda bilgi sahibi olmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süs bitkilerinin tanımı, önemi ve farklı süs bitkilerinin görsel olarak tanıtımı Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
2 Dünya'da ve Türkiye'de süs bitkilerinin genel durumu Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
3 Süs bitkilerinin üretim şekillerinin tanıtılması (genaratif, vejatatif ve doku kültürü ile çogaltma şeklilleri) Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
4 Genaratif (tohumla) çogaltma şekilleri (Tohum ekimi, fide dikimi vs.) Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
5 Vejatatif çogaltma şekilleri (aşı, çelik rizom vs.) Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
6 Vejatatif çogaltma şekilleri (aşı, çelik rizom vs.) Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
7 Üretim yapıları (seralar, sıcak yastıklar,soğuk yastıklar ve gölgelikler Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
8 vize sınavı
9 süs bitkileri yetiştirciliğinde önemli olan çevre faktörleri Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
10 iç mekan süs bitkilerin de bakım işlemleri Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
11 Sulama, havalandırma, gübreleme, çapalama, saksı değiştirme, budama, ilaçlama Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
12 Sulama, havalandırma, gübreleme, çapalama, saksı değiştirme, budama, ilaçlama Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
13 Aşı tipleri Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
14 Doku kültürü ile üretim Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
15 Doku kültürü ile üretim Basılı ders notları, basılı olmayan ders notları
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar