DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Budama ve Aşılama Tek. BP   114 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde budamanın amaçları, zamanları, şekilleri, meyve ağaçlarında, bağlarda ve bazı süs bitkilerinde budama, şekil verme konuları işlenmekte, bitkilerde aşılamanın amaçları ve şekilleri hakkında uygulamalı bilgiler verilmektedir.
Dersin İçeriği
Bitkilerde kış ve yaz budamaları, şekil verme teknikleri öğrenilir. Budamanın zamanları kullanılan teknikler, dikim, gençleştirme ve verim budamaları bilinir. Dersin amacına yönelik bilgileri uygulamalı olarak öğrenir. Aşılama ve budama yapabilme becerisi kazanılır. Bahçe Bitkilerinde ticari türlerde budama ve aşılama işlerini yönetir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Budamanın tanımı, amacı ve önemini kavrayabilmek.
2) Budamanın fizyolojik etkileri, terbiye sistemlerini bilmek.
3) Meyve türlerinde kullanılan anaçlar ve özelliklerini bilmek.
4) Aşı tekniklerinin ve uygulanışının bilmek.
5) Budama ve aşılamada uygulanan yöntemleri tekniğe dökebilmek.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Budamanın tanımı ve amaçları Budamayı gerekli kılan nedenler - çevresel nedenler - kültürel nedenler Kişisel Ders Notları Anlatım
2 Budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar Kişisel Ders Notları Anlatım
3 Budamanın etkileri - ağaçların büyüme kuvveti üzerine etkiler - ağaçların verime başlaması, - verim ve kalite üzerine etkiler - bazı olumsuz etkileri Kişisel Ders Notları Anlatım
4 Budama zamanları Yaz budaması: amaçları, zamanı, şekilleri Kişisel Ders Notları Anlatım
5 Kış budaması: amaçları, zamanı, şekilleri Kişisel Ders Notları Anlatım
6 Budama araç ve gereçleri Kişisel Ders Notları Anlatım
7 Budama şekilleri - dikim budaması - şekil budaması Kişisel Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Öğrenci sunumları (1. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
10 Öğrenci sunumları (2. Grup) Öğrenci sunumları Anlatım
Bireysel Çalışma
11 Aşı ve Aşılamanın amaçları, yöntem ve zamanları Aşılamanın Sınırları Kişisel Ders Notları Anlatım
12 Aşıda Kaynamayı Etkileyen Etmenler Göz Aşı Yöntemleri T göz aşısı, Yongalı göz aşısı Kişisel Ders Notları Anlatım
13 Kalem Aşı Yöntemleri Aşı Kalemlerinin Alınması ve muhafazası Kişisel Ders Notları Anlatım
14 Yarma Aşı - Karma Aşı - Kabuk(Çoban) Aşı Dilcikli aşı Kişisel Ders Notları Anlatım
15 Ders Notları Tekrarı Kişisel Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar