DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fide Yetiştiriciliği BP   116 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze fidelerini tanıtmak, Türkiyede ve dünyada fideciliğin önemi, gelişimi ve son durumu hakkında bilgi vermek, sebze fidesi üretimindeki temel kavramları öğretmek, fide yetiştirme tekniği hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Fide kavramını öğrenmek, fide yetiştiriciliğinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, farklı sebze türlerinin fidelerini yetiştirebilme bilgisine sahip olmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fide yetiştiriciliğinin amacı ve önemini anlayabilmektir.
2) Bitkisel üretim yapabilme, tohum ve fide üretebilme yetkinliğine sahip olmaktır.
3) Tohum ve fide üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
4) Tohum tescili, sertifikalı tohum fide ve fidan üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olmaktır.
5) Tohum ve fide ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fidenin tanımı, önemi ve farklı sebze türlerin fidelerinin görsel olarak tanıtımı Kişisel Ders Notları Anlatım
2 Fide ile yetiştiriciliğinin amaçları, avantaj ve dezavantajları Kişisel Ders Notları Anlatım
3 Türkiye de fideciliğin geçmişi ve günümüzdeki durumu Kişisel Ders Notları Anlatım
4 Fide üretim tesisinin tanıtımı Kişisel Ders Notları Anlatım
5 Fide üretimi için gerekli ekolojik faktörler Kişisel Ders Notları Anlatım
6 Fide yetiştirme ortamları Kişisel Ders Notları Anlatım
7 Fide bakım işlemleri Kişisel Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Öğrenci sunumları (1. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
10 Öğrenci sunumları (2. Grup) Öğrenci sunumları Anlatım
Bireysel Çalışma
11 Fide hastalık ve zararlıları Kişisel Ders Notları Anlatım
12 Fidelerde meydana gelen besin noksanlıkları Kişisel Ders Notları Anlatım
13 Aşılı fide tanımı ve sebzecilikte aşılamanın tarihçesi Kişisel Ders Notları Anlatım
14 Sebzelerde kullanılan aşılama metodları Kişisel Ders Notları Anlatım
15 Ders Notlarının Tekrarı Kişisel Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar