DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama II BP   218 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki alanda gerekli uygulama becerisi, bilgi ve birikimi öğrencilerimize kazandırarak onları alanlarında yetkin, karar verebilen ve üretken birer meslek mensubu olarak yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Mesleki alanda gerekli uygulama becerisi, bilgi ve birikimi öğrencilerimize kazandırarak onları alanlarında yetkin, karar verebilen ve üretken birer meslek mensubu olarak yetiştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe plantasyonu yapabilme
2) Tohum, fide ve fidan ekim ve dikimi yapabilme
3) Arazi hazırlığı yapma
4) Kültürel uygulamalar yapabilme
5) Tarımsal işletme sistemleri hakkında muhakeme yapabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, ders işleme ve değerlendirme yöntemle Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
2 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması 1 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
3 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması 2 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
4 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması3 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
5 İlgili konuya ilişkin laboratuvar çalışması 4 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
6 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması5 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
7 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması6 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
8 Ara Sınav
9 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması 7 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
10 İlgili konuya ilişkin laboratuvar çalışması 8 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
11 İlgili konuya ilişkin laboratuvar çalışması 9 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
12 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması10 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
13 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması11 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
14 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması12 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
15 İlgili konuya ilişkin arazi çalışması13 Tarımsal uygulama yöntemlerine ilişkin genel kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar