DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fidan Yetiştiriciliği BP   143 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cansu GENCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANSU GENCER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemizin fide ve fidan üretimindeki durumu, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri fidan üretim teknikleri konusunda bilinçli teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Fidan kavramlarını öğrenebilme ve yetiştirebilme yeteneği kazandırılarak, fidan yetiştiriciliğinin önemi, fidan üretim tekniklerini öğretebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fidan üretim tesislerinin kurulması, yer seçimi ve dikkat edilecek hususlarını bilmek.
2) Fidanlık toprağının işlenmesi, hazırlanması ve gübrelenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
3) Tohumların ekimi, çeliklerin dikimi, çöğür ve aşı parsellerine aktarımı ve bakımı, klonal anaç üretimini kavrayabilmek.
4) Göz ve kalem aşılarını uygulamalı olarak yapabilmek.
5) Ülkemizde meyve fidanı üretiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fidanın tanımı ve açıklaması Kişisel ders notları Anlatım
2 Ülkemizdeki fidan üretim durumu Kişisel ders notları Anlatım
3 Fidan üretimindeki sorunlar ve çözüm ve öneriler Kişisel ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fidanlık tesisleri hakkında genel bilgi Kişisel ders notları
5 Fidanlık yeri seçimi Kişisel ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Fidanlık yerinin taşıması gereken özellikler Kişisel ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Fidan üretim tekniklerine giriş Kişisel ders notları Anlatım
8 Ara Sınav yazılı Yazılı Sınav
9 Tohumla çoğaltma ve katlama teknikleri Kişisel ders notları
10 Anaç seçimi Kişisel ders notları
11 Çelikle çoğaltma teknikleri ve ilgili sorunlar Kişisel ders notları Anlatım
Tartışma
12 Daldırma ile çoğaltma teknikleri ve mikro çoğalma Kişisel ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Aşı ile çoğaltma Kişisel ders notları Bireysel Çalışma
14 Öğrenci ödevleri (1. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
15 Öğrenci ödevleri (2. Grup) Öğrenci sunumları Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar