DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme BP   233 3 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bölüm öğrencilerinin bu konuda faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlarda çalışarak mesleki bilgi, görgü, beceri ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta laboratuvarda, sera ve arazide ilgili öğretim elamanlarınca yönetilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2) Bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3) Bahçe bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4) Tarımla ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5) Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6) İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7) Bitki ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9) Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
12) Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
14) Meslek etiğine saygılı olma.
15) ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme staj defterleri incelenmesi
2 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 1 staj defterleri incelenmesi
3 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uyglulamalı bilgilendirme2 staj defterleri incelenmesi
4 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme3 staj defterleri incelenmesi
5 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme4 staj defterleri incelenmesi
6 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme5 staj defterleri incelenmesi
7 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme6 staj defterleri incelenmesi
8 Ara Sınav staj defterleri incelenmesi
9 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme7 staj defterleri incelenmesi
10 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 8 staj defterleri incelenmesi
11 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme9 staj defterleri incelenmesi
12 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme10 staj defterleri incelenmesi
13 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme11 staj defterleri incelenmesi
14 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme12 staj defterleri incelenmesi
15 Laboratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme13 staj defterleri incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları staj defterleri incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar