DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve sertifikasyon BP   120 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tohumluk üretiminde, tarla ve laboratuvar kontrollerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ve benzeri konuların ilgili mevzuata göre hangi şekilde yapılacağı, etiketlenip pazara sunulacak şekilde tohumlukların hazırlanmasının öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Tohumluk üretiminde, tarla ve laboratuvar kontrollerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ve benzeri konuların ilgili mevzuata göre hangi şekilde yapılacağı, etiketlenip pazara sunulacak şekilde tohumlukların hazırlanması gibi konuları kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohumculuğun önemini ve terimleri tanımlama
2) Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrama
3) Yasalara göre düzenlemeleri takip edebilme
4) Ürün türlerine göre tohumluk tescil aşamalarını takip edebilme
5) Laboratuvar kontrollerini yapabilme
6) Üretim izni alınmış tohumlukların etiket ve ambalajlamayı kontrol edebilme
7) El becerilerini kazanma
8) Yöntem, materyal, araç ve gereç kullanabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
X
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konularının tanıtımı Düz Anlatım Anlatım
2 Tohumluk kontrol ve sertifikasyonunun amacı Gösterim, Düz Anlatım Anlatım
Gösteri
3 Tohumluk üreticilerinde aranacak şartlar Gösterim, Düz Anlatım Anlatım
Gösteri
4 Ürün bazında bölgelere göre beyanname verme Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Ürün bazında bölgelere göre beyanname verme tarihleri ve beyanname formları Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Tarla kontrolleri ve bitki çeşidine göre kontrol zamanları Saha / Arazi Çalışması
7 Tohumluk işlenmesi Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Ara Sınav
9 Tohumluk partileri, numune alma işlemleri Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Laboratuvar kontrolleri Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Belgelendirme Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
12 Etiketleme, ambalajlama Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Tohumluk sınıfı ve döl kademeleri ve kullanılan formlar, belgeler Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
14 Tohumluk sınıfı ve döl kademeleri ve kullanılan formlar, belgeler 1 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
15 Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar (TTSM. ISTA. OECD vs.) Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar