DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak ve gübreleme BP   128 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprağı tanıtmak, toprağın oluşum koşulları ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprğın korunması konularında temel bilgileri öğretmek.Gübreler ve özelliklerinin kavranması,bitki besleme bilgilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Toprağı tanıtmak, toprağın oluşum koşulları ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprğın korunması konularında temel bilgileri kapsar. Bitki besleme ve gübrelerle ilgili bilgileri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprağın genel bileşimi ve toprakların kökenini ögrenme. Toprakları oluşturan faktör ve süreçleri tanıma.
2) Toprakların temel fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenme, Toprak canlılıarı, bunların topraktaki görevleri ve önemini algılama
3) Erozyonun tanımı ve önemini kavrar, önlemler hakkında temel bilgileri öğrenme
4) Toprak katmanlarını belirleyebilme
5) Gübre ve gübrelemenin tanımı ve gübrelerin sınıflandırılması, Gübrelerin özelliklerini ve kullanım amaçlarını öğrenme
6) Gübreleme metotlarını, Gübrelerin verilme zamanlarını ve verilme derinliklerini öğrenme
7) Bitki besin elementlerinin eksiklik belirtilerini ve belirtileri giderme yollarını öğrenme
8) Gübrelerin kullanılmasında dikkat edilecek hususları öğrenme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprağın yapısı ve toprak yapan olayları açıklanması Düz Anlatım, tartışma
2 Toprak oluşumunda iklim, ana kaya faktörlerinin açıklanması Düz Anlatım, tartışma
3 toprak minerallerinin oluşması ve sınıflandırılması Düz Anlatım, tartışma
4 Toprak oluşumuında topografya ve organizma faktörlerinin açıklanması Düz Anlatım, tartışma
5 Pedojenik süreçler ve toprak profilinin özelliklerinin benimsetilmesi, Toprak tipleri ve cografi dagılımının gösterilmesi Düz Anlatım, tartışma
6 Erozyon ve toprak koruma yöntemlerinin öneminin kavratılması Düz Anlatım, tartışma
7 Arazi çalışmalarıyla toprak yapılarının gösterimi Düz Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav
9 Gübre ve gübrelemenin tanımı,gübrelerin sınıflandırılması,İşletme gübreleri Düz Anlatım, tartışma
10 Ticaret gübreleri,azotlu gübreler, Fosforlu gübreler, Potasyumlu gübreler Düz Anlatım, tartışma
11 Fosforlu gübreler, Potasyumlu gübreler Düz Anlatım, tartışma
12 Bitki besin elementlerinin eksiklik belirtileri ve giderilme yolları Düz Anlatım, tartışma
13 Gübrelerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar Düz Anlatım, tartışma
14 Gübreleme metotları Düz Anlatım, tartışma
15 Meyve ağaçlarının gübrelenmesindeki genel esaslar Düz Anlatım, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar