DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Üretim teknikleri II BP   215 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fahriye Bihter ZAİMOĞLU ONAT
Dersi Verenler
Doç.Dr.FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; iki yılda edindikleri tüm donanımları sayesinde literatür taramayı ve mesleğe uygun olarak belirledikleri bir konuda bilimsel araştırma yapmalarını ve bunu mezuniyet tezi haline getirmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemi. Bahçe ve tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bitkilerde çoğaltma. Bitkisel üretimde toprak işleme, ekim dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama, hasat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğe katkı sağlayacak bir konuda literatür tarayarak, araştırma önerisi hazırlayabilme
2) Gereç-yöntem kısmını oluşturabilme
3) Veri toplayabilme
4) Analizler sonucunda çıkan bulguları literatürle destekleyerek Bulgular ve Tartışma bölümlerini oluşturabilme
5) Sonuç ve öneriler geliştirebilme
6) Mezuniyet çalışması halinde sunabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
X
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
X
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
X
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
X
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
X
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
X
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
X
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanımı, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi sunum
2 Literatür tarama-konu belirleme kütüphane çalışması sunum
3 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - Kütüphanede yayın araştırma sunum
4 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - İnternette doğru kaynağa ulaşım (The Cochrane Library , SSCI, Pub-Med, Türkçe Medlein vb) sunum
5 Gerekli yayın ve araştırmacılara ulaşılarak izinlerin alınması sunum
6 Araştırmanın planlanması (Problemin tanımı, önemi) sunum
7 Araştırmanın planlanması (hipotezlerin kurulması, sınırlılıkların belirlenmesi, veri toplama) sunum
8 Ara Sınav
9 Araştırmanın yapılacağı kurum/bölge/sahanın belirlenmesi sunum
10 Verilerin toplanması sunum
11 Uygun analizlerin yapılarak Bulguların oluşturulması sunum
12 Tartışma, sonuç ve önerilerin oluşturulması sunum
13 Kaynakların yazılarak mezuniyet çalışmasının tamamlanması sunum
14 Mezuniyet çalışmasının sunulması sunum
15 Mezuniyet çalışmasının sunulması sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar