DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi BP   129 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÇULLUOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURHAYAT ÇULLUOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel ekonomik terimler ile tarımsal faaliyetlerin diğer sektörlerden genel olarak farkı ve buradaki ekonomik faaliyetlerin özelliklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Genel ekonomik terimler ile tarımsal faaliyetlerin diğer sektörlerden genel olarak farkı ve buradaki ekonomik faaliyetlerin özellikler ve tarım politikelarınının açıklanması konularını kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik terimleri tanımlama
2) Tarımsal faaliyetleri açıklayabilme
3) Tarım ekonomisinin özelliklerini ve diğerlerinden farklılıklarını kavrama
4) Üretim faktörlerini tanımlama
5) Piyasa kavramını anlama
6) Tarımda fiyat nasıl olduğunu kavrama ve açıklayabilme
7) Devletin tarım politikalarını kavrayabilme
8) Devletin tarıma müdahalesinin nasıl olduğunu kavrayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4
Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma
X
5
Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma
6
Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma
7
Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma
8
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma
X
9
Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma
X
10
Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
X
11
Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma
12
Analitik düşünme yetkinliğinde olma
13
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma
14
Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma
15
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma
16
Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma
17
Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma
X
18
Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konularının tanıtımı Düz Anlatım
2 Tarım ekonomisinin yeri ve önemi Gösterim, Düz Anlatım
3 Tarımsal faaliyetlerin özellikleri Gösterim, Düz Anlatım
4 Tarımsal faaliyetlerin diğer sanayi kollarından farkları Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Ekonomik terimler (ekonomi, tarım ekonomisi, ihtiyaç, arz, talep, piyasa vs.) Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Ekonomik terimler (ekonomi, tarım ekonomisi, ihtiyaç, arz, talep, piyasa vs.) Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
7 Ekonomik sistemler Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Ara Sınav
9 Fiyat teşekkülü (Tarımda fiyat oluşumu) Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Kısa, orta ve uzun dönemde fiyatların oluşumu Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Devletin tarım politikaları Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
12 Devletin tarım politikaları1 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Devletin tarıma müdahalesi Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
14 Dolaylı müdahale Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
15 Dolaysız müdahale Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar