DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel İşletme BVS   103 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı genel işletmecilikte kavramlar, sorunlar ve süreçleri incelemeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İşletme ile ilgili temel kavramları tanıtmak,işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmede yer alan temel kavramları açıklar.
2) Kuruluş yeri seçme kriterlerini belirler.
3) Yönetim fonksiyonlarını tanır.
4) İşletme çeşitlerini sınıflandırır.
5) İşletme amaçlarının önemini kavrar.
6) Girişimci ve yönetici kavramlarını ayırt eder.
7) İşletme yapısını tanır ve amaçlarını açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
X
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin tanımı ve temel kavramların açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 İşletmenin tarihsel gelişiminin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 İşletmelerde yönetici ve girişimci kavramlarının farkının kavratılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 İşletmelerde yer alan yönetim seviyelerinin ve işlevlerinin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının incelenmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 İşletme amaçlarının özellikleri ve yapısı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav
9 Başlıca işletme amaçlarının açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 İşletmelerde kuruluş yeri seçimi ve kuruluş çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 İşletme kuruluşunun aşamaları ve fizibilite çalışmaları Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 İşletmelerin büyüklüklerine,pazar alanlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 İşletmelerin mülkiyet durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
14 İşletmelerin hukuki durumlarına göre sınıflandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
15 İşletmelerde kapasite kullanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar