DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticari Belge ve Yazışmalar BVS   207 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilerin ticari belgeleri bilmeleri, yazışma ilke ve kurallarını öğrenebilmeleri, resmi yazı, iş yazısı ayrımını kavrayabilmeleri, bunlara ilişkin kuralları ve rapor hazırlama tekniklerini öğrenebilmeleri ve tüm bunları iş yaşamında uygulayabilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İletişim ve süreci, yazılı iletişim ve önemi, dilbilgisi kuralları, anlatım bozuklukları, resmi yazı standartları ve türleri, iş yazıları ve özel yazılar, raporlama tekniklerive ticari belgelerin öğretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Yazılı iletişimin unsurlarını kavrar.
2) Yazılı iletişimin örgütlerdeki önemini kavrar.
3) Yazı yazma tekniklerini bilir ve uygulama becerisi kazanır.
4) Örgütsel iletişimi tanır. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5) Sorumluluk alma yeteneği gösterebilir ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları uygulayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
X
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
X
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
X
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
X
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
X
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
X
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
X
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
X
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
X
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi düz anlatım, tartışma Anlatım
2 Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri düz anlatım, tartışma Anlatım
3 Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kredi mektubu, ret ve kabul mektupları düz anlatım, tartışma
5 Teyit mektupları ve örnek incelemesi. düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 TSE nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi düz anlatım, tartışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Fatura ve fatura yerine geçen belgeler düz anlatım, tartışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Asılması Zorunlu Belgeler ve Kıymetli Evraklar düz anlatım, tartışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Hisse senedi,tahvil, makbuz düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 Muhasebe Fişleri düz anlatım, tartışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım, tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar