DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme BVS   233 3 0 1 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖMER FARUK RENÇBER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÖMER FARUK RENÇBER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin kazanılması
Dersin İçeriği
Staj Raporunun ve öğrenci sunumunun değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) staj rapor değerlendirme
2) Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin kazanılması
3) Staj Raporunun değerlendirilmesi
4) öğrenci sunumunun değerlendirilmesi
5) çalışma hayatını yakından tanıyabilmesini sağlama
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
X
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
X
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
X
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
X
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 staj rapor değerlendirme staj defteri Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 staj rapor değerlendirme staj defteri
3 öğrencilerin gruplara ayrılması tartışma
4 öğrencilerin gruplara ayrılması tartışma
5 gruplara ayrılan öğrencilere staj ile ilgili sorular sorulması soru-cevap
6 öğrencilere mesleki sorular sorulması soru-cevap
7 öğrencilere staj süresince yaptıkları uygulamaların sorulması staj defteri
8 Ara Sınav
9 öğrencinin kabiliyetini ölçmeye yönelik sorular sorulması staj defteri
10 öğrencinin öğrenme ve araştırma eğilimini ölçme staj defteri
11 öğrencinin grup çalışmasına yatkınlığını ölçme staj defteri
12 öğrencinin çalıştığı ortam ile ilgili izlenimlerinin sorulması staj defteri
13 öğrencinin staja katılım durumunun değerlendirilmesi staj defteri
14 staj defterinin verilen kurallar çerçevesinde yazılıp yazılmadığının kontrolü staj defteri
15 staj değerlendirmenin sonuçlandırılması staj defteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları staj defteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar