DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk BVS   107 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Selçuk CENGİZ
Dersi Verenler
HÜSNİYE HAS1. Öğretim Grup:A
HÜSNİYE HAS2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hukuk Sistemini Tanımak
Dersin İçeriği
Hukukun Temel Kavramları,Yargı Kolları,Mahkemeler ,Hukukun Kaynakları, Kişinin Hakları Ve Ödevleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuk Ve Diger Sosyal Kurallar Arasındaki Farklar
2) Hukukun Yazılı Kaynakları Nelerdir
3) Hukukun Ana Dallarını Bilir
4) Medeni Hakları Bilir
5) Türk Yargı Sistemini Ve Mahkemelerini Bilir
6) ----
7) --
8) ---
9) --
10) ---
11) ---
12) ---
13) ---
14) ----
15) --------


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukukun Farkı Düz Anlatım, Tartışma
2 Hukuki Yaptırım Türleri Düz Anlatım, Tartışma
3 Hukukun Kaynakları Düz Anlatım, Tartışma
4 Anayasa Kanun Tüzük Yönetmelik Düz Anlatım, Tartışma
5 Hak Kavramı Ve Türleri Düz Anlatım, Tartışma
6 Hukukun Dalları Düz Anlatım, Tartışma
7 Kamu Hukuku VE Özel Hukuk Ayrımı Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı Düz Anlatım, Tartışma
9 Kişi Kavramı Ve İnsan Hakları Düz Anlatım, Tartışma
10 Hak Ve Fiil Ehliyeti Düz Anlatım, Tartışma
11 Türk Yargı Sistemi Düz Anlatım, Tartışma
12 Yargı Kollar Ve Mahkemeler Düz Anlatım, Tartışma
13 Anayasa Hukuku, İdare Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
14 Ceza Hukuku, Vergi Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
15 Medeni Hukuk Borçlar Hukuku , Miras Hukuku Düz Anlatım, Tartışma
16-17 Final Sınavı Düz Anlatım, Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar