DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Analiz * BVS   213 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mali tabloların incelenmesi, temel mali tabloların analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Mali tabloların inceleneip, analiz tekniklerinin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı
2 Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler ve Temel Mali Tablolar-Bilanço Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma
3 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi-Dönen ve Duran Varlıklar; Yabancı ve Öz Kaynaklar. Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
4 Gelir Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
5 Ek Mali Tablolar-Satışların Maliyet Tablosu Additional Financial Statements-cost of goods sold
6 Satışların Maliyet Tablosu ve Gelir Tablosu ile İlişkisi, Mali Tabloların Analiz Teknikleri ve Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
7 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği Örnek Uygulamalar-Dikey Yüzde Yöntemi Analiz Tekniği (Dikey Analiz) Örnek Uygulamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma
9 Dikey Analiz Örnek Uygulamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
10 Dikey Analiz Örnek Uygulamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
11 Trend Analizi ve Örnek Uygulamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
12 Trend Analizi ve Örnek Uygulamalar Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
13 Oran analizi (Likidite Oranları) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
14 Oran analizi (Finansal Yapı Oranları, Faaliyet Oranları) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
15 Oran analizi (Karlılık Oranları, Borsa Performans Oranları) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar