DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Kurumlar BVS   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bankacılık sistemini ilgilendiren kurumların sisteme etkilerini ve önemlerini anlatma
Dersin İçeriği
Bankacılık sistemi ile ilgili kurumların yapısı ve özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal sistem ve Finansal Kurumların Rolünü öğrenme
2) Finansal Piyasalarda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar öğrenme
3) Merkez Bankacılığı anlama
4) Merkez Bankacılığı anlama
5) Mevduat Bankalarının işlevleri ve çalışma sürecini anlama
6) Mevduat Bankalarının işlevleri ve çalışma sürecini anlama
7) Kalkınma ve Yatırım Bankalarının işlevlerini ve çalışma sürecini anlama
8) sınav
9) Faktoring ve finansal kiralamayı anlama
10) Finansman ve varlık yönetim şirketlerini anlama
11) Sigorta şirketlerini öğrenme
12) Bireysel emeklilik şirketlerini öğrenme
13) Bankacılıkta risk ve performansı anlama
14) Bankacılıkta risk ve performansı anlama
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal sistem ve Finansal Kurumların Rolü okuma Anlatım
2 Finansal Piyasalarda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar okuma Anlatım
3 Merkez Bankacılığı okuma Anlatım
4 Merkez Bankacılığı okuma Anlatım
5 Mevduat Bankaları okuma Anlatım
6 Mevduat Bankaları okuma
7 Kalkınma ve Yatırım Bankaları okuma
8 Ara Sınav sınav
9 Faktoring ve Finansal kiralama okuma
10 Finansman ve varlık yönetim şirketleri okuma
11 Sigorta şirketleri okuma
12 Bireysel emeklilik şirketleri okuma
13 Bankacılıkta risk ve performans okuma
14 Bankacılıkta risk ve performans okuma
15 final sınavı final sınavı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar