DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bank.ve Sigortacılık Mevzuatı BVS   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bankacılık Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak. Sigorta hukukunun genel prensiplerini kavrayıp, sigorta sisteminin işleyişi ve sigorta sözleşmelerinin özelliklerini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bankacılık Kanunu, Sigorta hukukunun genel prensipleri, sigorta sisteminin işleyişi ve sigorta sözleşmelerinin özellikleri hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bankacılık Kanununun amaç ve sistematiğini analiz etme
2) Bankaların kuruluşu için aranan özel şartları açıklayabilme
3) Bankaları niteliklerine ve konularına göre sınıflandırabilme.
4) Bankacılığı ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olma
5) Bankacılık örgütlenme şemasını çizebilme.
6) Sigorta sözleşmesini kuruluşu, özellikleri ve sona erişi ile analiz etme
7) Sigorta sözleşmelerini, niteliklerine ve konularına göre sınıflandırabilme
8) Sigortacılık örgütlenme şemasını çizebilme
9) Bankacılık ve Sigortacılıkla ilgili kurumların sahip olduğu görev ve yetkileri ayırt edebilme
10) Banka ve Sigorta şirketlerinin denetim yeterliliği hakkında tartışabilme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bankacılık Kanunu, Bankacılık Örgütlenme Şeması Anlatım
Sözlü Sınav
2 Bankacılık Kanunu, Bankacılık Örgütlenme Şeması Ders kitabından çalışma
3 Bankalarda Kuruluş İzni, Kuruluş Şartları Ders kitabından çalışma
4 Bankalarda Faaliyet İzni, Şartları Ders kitabından çalışma
5 Bankaların Ana Sözleşme ve Ortak Değişiklikleri Ders kitabından çalışma
6 Bankaların Teşkilat ve Organları Ders kitabından çalışma
7 İç Denetim, Dış Denetim, Tedbirler Ders kitabından çalışma
8 Ara Sınav
9 Bankaların Devir, Birleşme ve Tasfiyesi Ders kitabından çalışma
10 Sigorta Kavramı Ders kitabından çalışma
11 Sigorta Sözleşmelerinin Özellikleri Ders kitabından çalışma
12 Sigorta Şirketlerinin Denetimi Ders kitabından çalışma
13 Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi Ders kitabından çalışma
14 Tazminat ve Sigortacının Halefiyeti Ders kitabından çalışma
15 Sigorta Ettirenin Hak ve Borçları Ders kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar