DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticari Matematik BVS   128 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Faruk RENÇBER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERKUT TEKELİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERKUT TEKELİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
oranlı bölme kavramı ve şirketlerdeki kar ve zararın bölüşümünde ve diğer hesaplarda oranlı bölmenin etkin kullanımı, karışım, bileşim ve alaşım problemlerini anlama, çözme, çeşitli faiz hesapları, faizlendirme ve iskonto şekilleri, basit ve bileşik faiz ve iskonto detaylı bol örneklerle kavratmak.
Dersin İçeriği
Staj Raporunun ve öğrenci sunumunun değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oran ve ortalama hesaplamaları yapabilmek
2) Yüzde, maliyet, kar, zarar hesaplamaları yapabilmek
3) Karışım ve faiz hesaplamaları yapabilmek
4) İskonto hesaplamaları yapabilmek
5) Maliyet ve Kar ilişkisini kavrayabilme ve ticari hayata matematiksel olarak aktarabilmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oran ve orantı 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Oran ve orantı 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
3 Oran ve orantı 3 Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Yüzde ve binde hesapları 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Yüzde ve binde hesapları 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
6 Yüzde ve binde hesapları 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Yüzde ve binde hesapları 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Düz Anlatım, Problem Çözme
9 Maliyet ve satış hesapları Düz Anlatım, Problem Çözme
10 Faiz hesapları 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Faiz hesapları 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Faiz hesapları 3 Düz Anlatım, Problem Çözme
13 Bileşik faiz 1 Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Bileşik Faiz 2 Düz Anlatım, Problem Çözme
15 İskonto Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Düz Anlatım, Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar