DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama BVS   126 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlamanın temel kavramları,hizmet pazarlamasının özellikleri ve günümüz rekabet ortamında banka ve sigorta sektörünün gelişimi açısından pazarlamanın önemi kavratılacaktır.
Dersin İçeriği
Bankacılıkta hizmet kavramı ve çeşitleri Bankacılıkta hizmet kalitesi ve kontrolü Banka hizmetlerinin dağıtımında elektronik bankacılık Sigorta sektörünün tanımı ve kapsamı Sigorta hizmetlerinde pazarın bölümlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlamanın temel kavramlarını açıklar.
2) İşletmelere göre pazarlama farklılıklarını sıralar.
3) Hizmet sektörü ve pazarlama farklılıklarını açıklar.
4) Banka hizmetlerinde pazarlamanın önemini kavrar.
5) Sigorta hizmetlerinde pazarlamanın özelliklerini bilir.
6) İşletmelere göre pazarlama farklılıklarını sıralar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama kavramı ve bankacılıkta pazarlama kavramlarının açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 Bankacılıkta hizmet kavramı ve çeşitleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 Bankacılıkta hizmet stratejisi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 Bankacılıkta hizmet kalitesi ve kontrolü Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 Banka hizmetlerinin fiyatlandırılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 Banka hizmetlerinin dağıtımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 Banka hizmetlerinin dağıtımında elektronik bankacılık Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav
9 Sigorta sektörünün tanımı ve kapsamı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 Sigorta pazarlaması ve özellikleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
11 Sigorta hizmeti sektörleri Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
12 Sigorta hizmetlerinde pazarın bölümlenmesi Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
13 İnternette sigortacılık Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
14 Sigorta sektöründe elektronik ticaret uygulaması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
15 Hizmet pazarlamada internet kullanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar