DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Finansmanı BVS   130 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Birsen DAĞLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BİRSEN DAĞLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Finansmanla ilgili temel kavramları tanıyarak,günümüzde kamu ve özel sektörler için varlıkların yönetimi, kaynakların bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde finansmanın önemini kavratabilmek hedeflenmektedir
Dersin İçeriği
1-Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansman foksiyonunun tanımı 2-Finansal planlama ve denetiminin tanımı ,öneminin açıklanması 3-İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal güçlükler 4-Özel finansal sorunların çözümü için alınabilecek önlemler 5-İşletmelerin başarısızlık nedenlerinin sıralanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansmanla ilgili temel kavramları bilir.
2) Finansal planlama ve denetimin önemini kavrar.
3) Ekonomik dalgalanmaların finansman üzerindeki etkisini bilir.
4) Özel finansal sorunlar ile ilgili çözümleri sıralar.
5) İşletmelerin büyümesi ile finansman önemini ilişkilendirir.
6) İşletmeleri büyüme nedenlerini sıralar.
7) Finansal analiz ile ilgili çalışmaları açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansman foksiyonunun tanımı Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
2 Finansal planlama ve denetiminin tanımı ,öneminin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
3 İşletmelerin karşılaşabilecekleri finansal güçlükler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
4 Özel finansal sorunların çözümü için alınabilecek önlemler Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
5 İşletmelerin başarısızlık nedenlerinin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
6 İşletmeleri büyümeye iten nedenlerin sıralanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
7 Büyüme yönlerinin,yöntemlerinin sıralanması ve açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav
9 Finansal analiz ile ilgili çalışmaların açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Tartışma
10 Finansal analiz tekniklerinden oranlar(rasyolar) yönteminin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
11 Finansal analiz tekniklerinden karşılaştırmalı tablolar yönteminin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
12 Finansal analiz tekniklerinden dikey yüzdeler yönteminin açıklanması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
13 Rasyolar finansal analiz teknikleri ile ilgili örnek incelemeler yapılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
14 Karşılaştırmalı tablolar finansal analiz teknikleri ile ilgili örnek incelemeler yapılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
15 Finansal analiz teknikleri ile ilgili örnek incelemeler yapılması Dersin ön koşulu yok. Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar