DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Banka ve Sigorta Muhasebesi BVS   224 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
RECEP TUFAN KIPRISLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
RECEP TUFAN KIPRISLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bankacılık işlemleri ve bankacılık muhasebesini öğretmek
Dersin İçeriği
Banka muhasebesi ve bankacılık işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Banka muhasebesini temel kurallarını öğrenmek
2) Bankalarda düzenlenmesi zorunlu olan finansal tabloları öğrenmek
3) Finansal raporlarda sorumluluk ve ilanı öğrenmek
4) Banka tek düzen hesap planı ve temel işleyiş kurallarını öğrenmek
5) Mevduat hesapları ve işleyişini öğrenmek
6) Repo işlemlerini öğrenmek
7) Öğrendiklerini yazılı olarak anlatmak
8) Kredi işlemlerini öğrenir
9) Kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesini öğrenir
10) Kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesini öğrenir
11) Gayri nakti kredileri öğrenir
12) Akreditif İşlemleri öğrenir
13) Havale işlemlerini öğrenir
14) Efektif alım satım işlemlerini öğrenir
15) Evalüasyon işlemlerini öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Banka muhasebesini temel kuralları Temel banka muhasebesi A.HAZAR,Ş.BABAUŞÇU sayfa 25-29 Anlatım
2 Bankalarda düzenlenmesi zorunlu olan finasal tablolar sayfa 31-35 Anlatım
Örnek Olay
3 Finansal raporlarda sorumluluk ve ilan sayfa 35-39 Anlatım
4 Banka tek düzen hesap planı ve temel işleyiş kuralları sayfa 42-49 Anlatım
Örnek Olay
5 Mevduat hesapları ve işleyişi sayfa 53-92 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Repo işlemleri sayfa 94-102 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Vize sınavı 45. dk. Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav sayfa 103-119 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
9 Kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesi sayfa 121-152 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesi sayfa 155-157 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Gayri nakti krediler sayfa 157-166 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Akreditif İşlemler sayfa168-172 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Havale işlemleri sayfa 173-186 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Efektif alım satım işlemleri sayfa 187-215 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Evalüasyon işlemleri sayfa 216-226 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sayfa 229-243 Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar