DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Menkul Kıymet Yatırımları BVS   226 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
MİNEL AĞCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tahvil ve Hisse senedi için yatırım yapılabilir koşulları belirleme, tahvil değerini anlayabilme, yatırımları ve piyasayı yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tahvil ve Hisse Senedi Yatırımlarını İnceleme , piyasa analizi gibi terim ve kavramları açıklamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatırım ve Piyasaları öğrenme
2) Hisse senedi tanımı ve çeşitlerini öğrenme
3) Hisse Senedi Değerini belirlemeyi anlama
4) Tahvil ve Özelliklerini öğrenme
5) Tahvil Değerini belirlemeyi anlama
6) Yatırımları ve Piyasayı youmlayabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatırım ve Piyasalar Okuma Anlatım
2 Piyasa çeşitleri Okuma Anlatım
3 Finansal Piyasaların Organizasyonu, Yapısı Okuma Anlatım
4 Ekonomide Fon Akışı; Sermaye Piyasaları, Borsalar ve İşleyişleri; Alım Satım Mekanizmaları; Borsa Emirleri; Borsa Göstergeleri / Endeksler Okuma Anlatım
5 Etkin Piyasalar, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlandırma Modeli (APT) Okuma Anlatım
6 Hisse senedi tanımı ve çeşitleri Okuma
7 Hisse Senedi Değerini belirleme Soru sorma
8 Ara Sınav
9 Tahvil ve Özellikleri Okuma
10 Tahvil ve Özellikleri Okuma
11 Tahvil Değerini belirleme Okuma
12 Tahvil Değerini belirleme-soru çözme Soru sorma
13 Yatırımların piyasaya etkisi Okuma
14 Portföy Analizi (Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar) Okuma
15 Portföy Performansının Değerlendirilmesi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar