DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe BVS   137 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
RECEP TUFAN KIPRISLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe bilgisi verip muhasebe kayıtları yaptırabilme
Dersin İçeriği
Muhasebe bilgisi ve muhasebe kayıtları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebenin tanımı ve fonksiyonlarını öğrenir
2) Muhasebe de kullanılan terimlerin açıklanmasını öğrenir
3) Temel muhasebe denklemini öğrenir
4) Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir
5) Katma Değer Vergisini öğrenir
6) Bilanço ve gelir tablosunu öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Anlatım
2 Muhasebenin tanımı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
3 Muhasebe de kullanılan terimlerin açıklanması Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
4 Muhasebe de hesap kavramı Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Dönem başı envanteri ve envanterden bilanço çıkarılmasını öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
7 Temel muhasebe denklemini öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Tek Düzen Hesap planını, Katma Değer Vergisini öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
10 Genel geçici mizanı öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
11 Bilanço öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
12 Bilanço öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Gelir tablosunu öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Gelir tablosunu öğrenir (devam) Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
15 Sonuç hesaplarını (Gelir tablosu hesapları) öğrenir Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar