DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi I BVS   139 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.BAŞAK GÜL AKAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomi biliminin temel anlayışını bireyler veya hanehalkı üzerindeki etki ve sonuçları ile açıklamak
Dersin İçeriği
Fiyat Mekanizması, Tüketici Davranışı, Üretim ve Maliyet, Piyasa Çeşitleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanımlar.
2) İktisat biliminin temel uğraşı alanlarını ve metodolojisini öğrenir.
3) İktisat biliminin temel dallarını makro-mikro düzeyde öğrenir.
4) Fiyat teorisi, talep yasası ve özellikleri ile arz yasası ve özelliklerini anlar.
5) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar.
6) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilir.
7) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Okuma Anlatım
2 Talep ve Arz Okuma Anlatım
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Okuma Anlatım
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Okuma Anlatım
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Okuma Anlatım
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Okuma Anlatım
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Okuma Anlatım
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Okuma Anlatım
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Okuma Anlatım
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Okuma Anlatım
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Okuma Anlatım
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Okuma Anlatım
15 Tekrar Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar