DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi II BVS   132 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.BAŞAK GÜL AKAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin toplum veya ülke üzerinde refah seviyesini artırıcı etki ve sonuçlarını açıklamak
Dersin İçeriği
Milli gelir, Enflasyon, İşsizlik-istihdam, Döviz kuru, İktisadi büyüme ve kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi yaklaşım kavramını açıklar.
2) Gayri safi milli hasıla, değişik tanımları, bunları oluşturan elementleri ve amaçlarını bilir.
3) İktisadi büyümenin önemini kavrar. Bunun için toplam arz ve talep kavramlarını değişik iktisadi görüşler altında inceler. Enflasyon ve işsizlikle ilgili temel kavramları öğrenir.
4) Büyümeyi ve iktisadi istikrarı sağlamada para ve maliye politikalarının rollerini anlar.
5) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilir.
6) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro ekonominin temel kavramları ve ortaya çıkışı Okuma Anlatım
2 Temel makro ekonominin sorunları Okuma Anlatım
3 Milli Gelir ile ilgili kavramlar Okuma Anlatım
4 Gelir, fiyatlar genel düzeyi, istihdam ilişkileri Okuma Anlatım
5 Gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi Okuma Anlatım
6 Toplam harcamaların gelir düzeyini belirlemesi Okuma Anlatım
7 Milli gelir, toplam talep ve toplam arz Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Devlet ve Milli gelir Okuma Anlatım
10 Enflasyon Okuma Anlatım
11 İşsizlik-istihdam Okuma Anlatım
12 Uluslararası ticaret ve döviz kurları Okuma Anlatım
13 İktisadi büyüme ve kalkınma Okuma Anlatım
14 İktisadi büyüme ve kalkınma Okuma Anlatım
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar