DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel ve Kurumsal Bankacılık BVS   136 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bir finansal hizmet pazarlaması olan ve son yıllarda önemli bir gelişme gösteren bireysel ve kurumsal bankacılığı tanıtmak ve sektörde, Bireysel ve Kurumsal Bankacılık işlemlerinde çalışabilecek yeterlilikte kadrolar yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Bireysel bankacılığın tanımı, özellikleri, türleri, müşteri kabulü, Türkiye'deki bireysel bankacılığın gelişimi, bireysel bankacılık işlemleri; mali işlemler, hizmet işlemleri, para nakil işlemleri, müşteri portföyü oluşturma, zenginleştirme işlemleri.Kurumsal bankacılığın tanımı, özellikleri, çeşitleri, kurumsal bankacılık organizasyonu ve fonksiyonları kurumsal bankacılık işlemleri, Türkiye'de kurumsal bankacılığın gelişimi, bankalar arası işlemler, işlem türleri , bireysel bankacılıkla arasındaki farklar, uluslararası işlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel bankacılığı açıklar.
2) Ticari bankalarda, bireysel bankacılığın payını ve önemini kavrar.
3) Genel anlamda bireysel bankacılık ürünlerini değerlendirir.
4) Banka müşterilerine, bireysel ürünleri tanıtlar.
5) Bireysel kredi başvurularında nelerin gerekli olduğunu, müşterilere anlatır.
6) Bireysel kredi sürecini, başından sonuna kadar takip eder.
7) Bireysel kredi çeşitleri hakkında, güncel gelişmeleri izler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
X
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bankacılığın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Bankacılık Hizmetlerindeki gelişmeler Anlatım Anlatım
3 Bireysel bankacılığın gelişimine neden olan faktörler Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
4 Bireysel bankacılığın tanımı ve Ülkemizde bireysel bankacılığın durumu Anlatım Anlatım
5 Bireysel bankacılık ürünlerinden tüketici kredileri Anlatım Anlatım
6 Bireysel bankacılık ürünlerinden kredi kartları,ATM Anlatım Anlatım
7 Teknoloji ağırlıklı bireysel bankacılık ürünleri Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Kurumsal bankacılığın gelişmesinin nedenleri Anlatım Anlatım
10 Kurumsal bankacılıkığın tanımı ve Ülkemizde kurumsal bankacılığın durumu Anlatım Anlatım
11 Temel Kurumsal Bankacılık Ürünleri Nakdi / Gayri Nakdi Finansman Anlatım Anlatım
12 Temel Kurumsal Bankacılık Ürünleri Dış Ticaret Aracılık İşlemleri Anlatım Anlatım
13 Temel Kurumsal Bankacılık Ürünleri Nakit Yönetimi Hizmetleri Anlatım Anlatım
14 Kurumsal ve bireysel bankacılık Anlatım Anlatım
15 Kurumsal ve bireysel bankacılık Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar